БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Фахові видання

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ
 

Відповідно до свідоцтва Міністерства юстиції України «Про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації» від 08.12.2008 року серія КВ № 14785-3756Р засновником наукового фахового видання «Інформаційна безпека людини, суспільства, держави» є Національна академія Служби безпеки України (далі – Видання).

На сьогодні Видання є збіркою публікацій у юридичній та технічній галузях наук, яка друкується у формі науково-практичного журналу (далі – Журнал). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями «юридичні науки» (постанова Президії ВАК України від 26.05.2010 № 1-05/4) та «технічні науки» (постанова Президії ВАК України від 22.04.2011 № 12-08/4-з).

 

В Журналі публікуються матеріали за наступними рубриками:

 1.           Теоретико-методологічні засади забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

 2.           Міжнародний досвід у сфері забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

 3.           Державна політика України у сфері забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

 4.           Форми, методи і засоби виявлення, оцінювання і прогнозування загроз інформаційній безпеці України.

 5.           Науково-методологічний апарат оцінювання ефективності забезпечення інформаційної безпеки.

 6.           Методи, засоби та заходи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки людини, суспільства, держави.

 7.           Методи, засоби та заходи організаційно-правового захисту інформації з обмеженим доступом.

 8.           Методи, засоби та заходи технічного і криптографічного захисту інформації.

 9.           Організаційно-правові та технічні питання протидії кіберзлочинності.

10.          Методики, технології, моделі та програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації у сфері інформаційної

               безпеки.

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua