БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 

Наказ ЦУ СБ України від 14.06.2011 № 231 «Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України»

 

Кодекс академічної доброчесності в Національній академії Служби безпеки України

 

Надання публічної інформації Службою безпеки України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

 Розпорядник інформації* (Адміністрація, регіональне управління, орган, навчальний заклад, науково-дослідна установа, підрозділ спеціального призначення)

Запитувач* (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮПрошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати*

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (заповнити поля, куди надсилати інформацію):


на поштову адресу: (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу:

телефаксом:

за телефоном:

Дата (ДД.ММ.ГГГГ.):*
Ваше П.І.П.:*

captcha
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua