БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Структура Академії

Навчально-науковий центр мовної підготовки

Навчально-науковий центр мовної підготовки

Освітня діяльність

Центр здійснює іншомовну підготовку і тим самим забезпечує потреби Служби безпеки України у кваліфікованих фахівцях високого рівня професіоналізму зі знанням іноземної мови.

 

Основні завдання

організація іншомовної підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» з урахуванням міжнародних стандартів, Загальноєвропейських вимог з мовної освіти і сучасних потреб в інтересах забезпечення національної;

оптимізація й удосконалення системи іншомовної освіти;

розроблення й упровадження новітніх підходів до іншомовної освіти;

здійснення науково-дослідної діяльності з актуальних проблем іншомовної підготовки фахівців сектору безпеки; педагогіки, методики викладання іноземних мов; прикладної лінгвістики, перекладознавства, мовознавства, інтернет-комунікацій;

- удосконалення рівня володіння іноземною мовою;

проведення мовної сертифікації співробітників СБ України (Програма проведення мовної сертифікації співробітників СБУ).

 

Висококваліфіковані викладачі

У Центрі працюють професіонали своєї справи – педагоги, викладачі, доценти, професори, доктори і кандидати наук, чимало з яких пройшли стажування за кордоном.

 

Індивідуальний підхід

Вивчення іноземної мови з початкового рівня та специфіка іншомовної підготовки вимагають розподілу у мовні групи з невеликою кількістю осіб. Для розподілу курсантів, слухачів, студентів відповідно до їхніх мовних здібностей на мовні групи, у Центрі розроблено спеціальні тести, що дозволяють визначити наявність у особи якостей та схильностей до вивчення певних іноземних мов. 

 

Багатомовність

Диверсифікація іноземних мов передбачає вивчення в Академії західноєвропейських; східноєвропейських та східних мов як в основному курсі, так і факультативно. Певний перелік мов знаходиться на стадії впровадження у навчальний процес.

 

Тенденція до збереження мультилінгвальності та полікультурності світу знаходить своє відображення в обов’язковому вивченні майбутніми перекладачами трьох іноземних мов.

 

Рівневість іншомовної підготовки

Концепція іншомовної підготовки фахівців для СБ України реалізує модель диверсифікації та оптимізації іншомовної підготовки, набувають нового формату навчальні потоки на підґрунті різних вхідних і вихідних рівнів володіння іноземною мовою, що забезпечує відповідність змісту та обсягу підготовки потребам професійної діяльності СБ України.

 

 

 

 

Сучасна матеріально-технічна база

У Центрі створено єдиний ресурсний інформаційно-технічний центр, оснащений навчально-методичною базою: бібліотека іноземної літератури, 7 країнознавчих кабінетів, 4 мультимедійні мовні лабораторії, в яких поєднано колорит країн, мови яких вивчаються, та новітнє технічне обладнання.

 

Інтенсифікація навчального процесу в Центрі відбувається за допомогою мультимедійної лінгвістичної лабораторії «SNetClass», що дозволяє проводити групові й індивідуальні заняття для навчання усім видам мовленнєвої діяльності; організовувати інтерактивні семінари, круглі столи, конференції, олімпіади; здійснювати дослідницькі роботи та лінгвістичні експерименти. 

 

Наукові заходи

За сприяння МОН України та АВВ МВС України в Академії проводяться наукові заходи за професійно спрямованою тематикою:

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека» (з 2010 року, щорічно);

Міжвузівська курсантська науково-практична конференція «Протидія спецслужб глобальним загрозам сучасності (зарубіжний досвід)», іноземними мовами (англійська, німецька, французька);

Міжвузівська олімпіада з перекладу серед курсантів, слухачів і студентів ВНЗ України (з 2011 року, щорічно).

У заходах беруть участь представники провідних ВНЗ України. 

 

Досягнення

Академії є чим пишатися. Вихованці Академії щороку підтверджують високий рівень іншомовної підготовки, виборюючи призові місця на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов і перекладу, отримують дипломи та грамоти за найкращі доповіді на міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських наукових конференціях.

 

Виховні заходи

З метою розширення соціокультурної компетентності та вдосконалення рівня володіння іноземними мовами у Центрі проводять святкові й виховні заходи – Міжнародний день перекладача, конкурси на кращий переклад, творчі вечори відпочинку різними іноземними мовами, літературні лекторії, дні культури різних народів, мови яких вивчають в Академії.

 

Працевлаштування

Після завершення навчання випускники Академії продовжують військову службу на посадах офіцерського складу в органах та підрозділах Служби безпеки України.

 

 

 

30/11/2015 12:14
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua