БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Структура Академії

Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності

Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності

Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності (ННІ КРД) Національної академії Служби безпеки України, котрий забезпечує підготовку офіцерських кадрів для СБ України на базі середньої освіти, розпочинає свою історію від моменту створення факультету № 1 Інституту підготовки кадрів Служби національної безпеки України (січень 1992 р.).

 

Перший набір 105 курсантів на зазначений факультет здійснено у липні 1992 року. Навчання проходило на потоках п’ятирічної підготовки оперативних співробітників на базі середньої освіти з поглибленим вивченням однієї іноземної мови та півторарічної – оперативних співробітників на базі вищої освіти. Крім цього, на факультеті до 1993 року функціонував потік підвищення кваліфікації співробітників СБ України за п’ятимісячною програмою.

 

У подальшому факультет стає провідним навчальним підрозділом Академії, об’єднавши управління, підрозділи курсантів і слухачів та 14 кафедр.  У 1997 році, враховуючи пропозиції підрозділів контррозвідувального захисту економіки держави, боротьби з організованою злочинністю та корупцією СБ України, на факультеті створюється потік підготовки юристів з поглибленим вивченням фінансових, економіко-правових та суспільних дисциплін.

 

У 2002 році факультет розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю – «Державна безпека». Визначено і приведено у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки України такі форми навчання: очна п’ятирічна підготовка юристів-оперативних співробітників на базі середньої освіти зі знанням іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; підготовка юристів-оперативних співробітників на базі середньої освіти із поглибленим вивченням фінансових, економіко-правових, суспільних дисциплін і підготовка перекладачів-референтів.

 

 

У грудні 2009 року на базі факультету № 1 Національної академії створено Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності, який сьогодні забезпечує висококваліфіковану підготовку оперативного складу за спеціальністю «Правознавство» з вивченням двох іноземних мов терміном навчання 5 років.

 

Особливості професійної підготовки та патріотичного виховання майбутніх контррозвідників

 

Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності докладає всіх зусиль для своєчасного коригування програм підготовки майбутніх фахівців-контррозвідників, запровадження нових підходів у навчальному процесі, що дозволяє посилити його прикладну спрямованість, максимально наблизити його до потреб сучасної оперативної практики органів та підрозділів Служби безпеки України.

 

У цьому зв’язку в Академії наголос робиться на поєднання спеціальної, юридичної, військово-тактичної та фізичної підготовки курсантів. У ході проведення практичних занять, а особливо комплексних оперативних навчань, контррозвідувальними кафедрами на основі «бойових» матеріалів практичних підрозділів моделюються реальні ситуації, під час вирішення яких у курсантів формуються необхідні уміння і навички оперативних співробітників – майбутніх контррозвідників. Набутий досвід допомагає курсантам успішно опанувати відповідні лінії оперативно-службової діяльності в процесі оперативного стажування та швидко адаптуватися на доручених ділянках після призначення на первинні посади в органах та підрозділах Служби безпеки України.

 

В основу системи національно-патріотичного виховання курсантів покладено ідею становлення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства і нації в цілому. Форми і методи виховної роботи базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної, відомчої та академічної практики цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на особовий склад з метою якісної підготовки майбутніх оперативних співробітників СБ України.

 

Активізовано застосування у навчально-виховному процесі нових форм клубної роботи, зокрема постійно діючих «круглих столів» за напрямками: «Історія розвідувальних і контррозвідувальних органів світу», «Історія спецслужб України», «Діяльність спецслужб у документальних виданнях, художній літературі та мистецтві».

 

Головною метою національно-патріотичних заходів є формування у конкретної особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом, життєвої позиції.

 

Значна увага приділяється розвитку творчих здібностей курсантів. Ця діяльність розглядається як важлива складова розвитку особистісного і духовного потенціалу майбутніх співробітників вітчизняної спецслужби, що формує високі зразки національно-патріотичної та морально-психологічної готовності оперативного складу до виконання службових завдань.

 

Проведення комплексу зазначених заходів дає підстави сподіватися, що майбутні випускники Академії стануть гідними захисниками нашої Батьківщини, справжніми патріотами та професіоналами, щиро закоханими в народні звичаї і традиції, прихильними до українського слова, турботливими до розквіту національної культури й зміцнення українського духу.

14/07/2014 12:38
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua