БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Структура Академії

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки - структурний підрозділ Національної академії Служби безпеки України, який здійснює підготовку фахівців для сфери інформаційної безпеки та охорони державної таємниці за кошти фізичних і юридичних осіб. Переважна більшість випускників інституту працюють за фахом у структурних підрозділах  сектору безпеки та оборони України, органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

Національна академія СБ України - єдиний у державі навчальний заклад, який отримав ліцензію Міністерства освіти та науки України на проведення підвищення кваліфікації фахівців режимно-секретних підрозділів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею. Організацію та проведення відповідних курсів забезпечують викладачі Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки.

 

З 2003 року в рамках заходів співпраці Україна-НАТО на базі Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки щорічно проводиться семінар підвищення кваліфікації працівників державних органів, підприємств, установ і організацій України, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом.

 

Історія становлення інституту

У процесі свого становлення та розвитку навчально-науковий підрозділ Національної академії СБ України пройшов чотири основних етапи структурних перетворень:

 1. Відділ проблем захисту державних секретів у складі Центру наукових досліджень НА СБ України (листопад 1999 року – березень 2001 року).
 2. Факультет № 4 НА СБ України (березень 2001 року – жовтень 2003 року).
 3. Інститут захисту інформації з обмеженим доступом НА СБ України (з жовтня 2003 року по грудень 2009 року).
 4.  Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки (грудень 2009 року – теперішній час).

Першим керівником інституту був колишній ректор Національної академії СБ України доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України генерал-лейтенант В.С. Сідак.

 

У 2004 році відбувся перший набір студентів, а 2008 році – перший випуск бакалаврів за спеціальністю «Організація захисту інформації з обмеженим доступом». У 2010 році в Інституті запроваджено напрям підготовки – «Управління інформаційною безпекою», а в 2015 році відкрито новий напрям підготовки – «Правознавство (спеціалізація – інформаційна безпека)».

 

Сучасні напрями підготовки

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки не стоїть осторонь євроінтеграційних процесів реформування освітньої галузі, удосконалюючи зміст та напрями підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, якими регулюється освітня діяльність, а також потреб ринку праці. Так, сьогодні Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 • "Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”;

  “Право”.

Освітня програма майбутніх фахівців у галузі національної безпеки орієнтована на отримання студентами знань міжнародної та вітчизняної нормативно-правової бази з питань захисту інформації з обмеженим доступом, зокрема державної таємниці, службової інформації, комерційної таємниці, оволодіння організаційними, правовими та технічними методами захисту інформації, забезпечення режиму секретності, перевірки стану захисту секретної інформації на підприємствах, в організаціях, відомствах.

 

Основна увага під час підготовки фахівців з кібербезпеки приділяється організаційно-технічним, організаційно-правовим та соціокомунікативним аспектам. Вони вивчають питання побудови та супроводження комплексних систем захисту інформації, заходи технічного та криптографічного захисту інформації, інформаційно-аналітичні методи управління інформаційною безпекою, методи та засоби інформаційного протиборства.

 

Підготовка майбутніх фахівців права зі спеціалізацією «забезпечення інформаційної безпеки» спрямована на правові аспекти інформаційної безпеки відомств, підприємств та установ різних форм власності. Освітня програма забезпечує отримання студентами знань з інформаційного права, регулювання сфери захисту інформації з обмеженим доступом, ґрунтовного оволодіння стандартами управління інформаційною безпекою, правовими засобами аналізу та протидії загрозам інформаційній безпеці.

 

Наукові здобутки

Основними напрямами наукового пошуку студентів Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки є:

 • організаційно-правові основи захисту різних видів інформації з обмеженим доступом;
 • удосконалення системи охорони державної таємниці та службової інформації;
 • розробка та впровадження систем електронного урядування;
 • методи та засоби протиборства в інформаційному та кібернетичному просторі.

Студенти Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки беруть активну участь у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та олімпіадах за напрямом фахової підготовки, зокрема, Всеукраїнській науковій конференції студентів і курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека», щорічній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», Всеукраїнській студентській олімпіаді «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів».

 

Взаємодія з практикою

Значна увага під час підготовки фахівців у Навчально-науковому інституті інформаційної безпеки приділяється практичній складовій. З метою наближення теоретичної підготовки до потреб практики для проведення навчальних занять в Інституті залучаються співробітники практичних підрозділів СБ України. Матеріали, що надаються фахівцями-практиками, використовуються для підготовки навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності та проведення наукових досліджень. У рамках наукових досліджень, які проводяться спільно з представниками підрозділів СБ України, студенти не лише формують нові знання, але й мають можливість проявити себе як кандидати для подальшого працевлаштування в органи державної безпеки. В оперативних підрозділах СБ України також проходить стажування науково-педагогічний склад Інституту.

 

У різні періоди становлення Інституту як бази практики для студентів використовувались Галузевий Державний архів СБ України, Служба інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національне антикорупційне бюро України.

 

Матеріально-технічна база

У розпорядженні викладачів і студентів – лекційні зали й навчальні аудиторії, комп’ютерні класи та бібліотека з різних галузей знань, гуртожиток та кафе.

 

Виховання і відпочинок

Значна увага в Інституті приділяється патріотичному вихованню студентів, яке передбачає формування готовності до свідомого високопрофесійного застосування отриманих знань, гордості за Батьківщину та обраний фах. Студенти активно залучаються до участі у відзначенні загальнодержавних свят та пам’ятних подій, підтримки родин співробітників СБ України, які загинули в районі проведення АТО/ООС, багатьох інших військово-патріотичних, культурно-просвітницьких, благодійних та спортивно-масових заходах. Зокрема, з метою увічнення пам’яті, вшанування патріотизму і мужності позаштатного співробітника СБ України, учасника Революції Гідності, волонтера Галущенка Андрія Вікторовича, який загинув під час виконання службового обов’язку в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, наказом ректора Національної академії СБ України № 330 від 18.11.2015 р. першому курсу Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки набору 2015 року присвоєно його ім’я. Щороку напередодні різдвяних свят студенти з подарунками та святковим концертом відвідують вихованців дитячих закладів. Кілька років поспіль спортивна команда Інституту виборює перемогу у загальноакадемічних змаганнях з баскетболу.

 

  

 

Провідну роль в організації студентського життя у позанавчальний час та формуванні активної життєвої та громадянської позиції відіграє студентське самоврядування, яке функціонує в Інституті з 2008 року. Студентська рада, до складу якої входять представники всіх курсів, опікується питаннями проживання у гуртожитку, забезпечення участі студентів у наукових форумах, організовує розважальні та інформаційно-просвітницькі заходи. Так, завдяки зусиллям Студентської ради вже традиційним стало проведення вечірки до Дня інституту.

 

Підготовка за програмою офіцерів запасу

Студенти мають можливість на договірних засадах навчатися у Національній академії СБ України за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями «Організація психологічної боротьби», «Організація та ведення інформаційної боротьби», «Захист від інформаційно-психологічного впливу», «Організація та ведення інформаційної боротьби в кібернетичному просторі», по закінченню якої отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

 

 

 

 

 

Інформація про спеціальності 081 Право та 256.04 Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

 

Завантажити освітньо-професійну програму «Право інформаційної безпеки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

 

Завантажити освітньо-професійну програму «Менеджмент захисту інформації з обмеженим доступом» другого (магістерського) рівня

 

Завантажити освітньо-професійну програму «Організація захисту інформації з обмеженим доступом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 256 Національна безпека

 

Завантажити освітньо-професійну програму Інформаційне право (ID 15804) галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

12/05/2016 04:36
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua