БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Структура Академії

Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України

Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України

Історія

1991 року наказом Голови Служби національної безпеки України на базі школи КДБ України був створений Інститут підготовки кадрів Служби національної безпеки України, до складу якого ввійшов факультет № 3 «Підвищення кваліфікації», призначений для організації підготовки кадрів національної спецслужби. Першим керівником факультету № 3 став досвідчений оперативний працівник полковник А. Ставрієцький.

 

У 1996 році факультет № 3 «Підвищення кваліфікації» реорганізується у факультет № 2 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів» і включає 5 спеціальних кафедр, на яких працювали 7 кандидатів  наук,  2 доценти, старший  науковий співробітник. За перший навчальний рік 1996/97 на факультеті № 2 підвищили кваліфікацію 215 офіцерів.

 

У 1998 році наказом Голови Служби безпеки України на базі трьох факультетів № 2, 3 і 7 сформовано Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (ЦПКПК). У травні 2001 року до складу ЦПКПК входять 6 факультетів і 1 спеціальний факультет. У 2008 році в ЦПКПК на 11 спеціальних кафедрах працювали 3 доктори наук, 17 кандидатів наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти України, 2 заслужені юристи України. З 2002 до 2008 року на 470 профільних потоках перепідготовки та підвищення кваліфікації вдосконалили рівень своєї професійної майстерності понад 11300 співробітників та керівників різних рівнів. 

 

2009 року наказом Голови Служби безпеки України ЦПКПК був реорганізований у Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України з метою наукового опрацювання фундаментальних та прикладних проблем у сфері державної безпеки України, підвищення наукового забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів Служби безпеки України та впровадження в практику отриманих результатів наукових досліджень. З того часу щорічно проходять навчання на потоках перепідготовки та підвищення кваліфікації понад 2000 співробітників СБ України.

 

Крім того, на основі відповідних угод здійснюється навчання  співробітників Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, керівників державних адміністрацій. У межах міжнародних договорів щодо співпраці проходили навчання співробітники іноземних спецслужб. Наразі Інститут включає 6 кафедр, Центр підвищення кваліфікації особового складу підрозділів ОД СБ України у складі 2 кафедр та навчально-методичний відділ. До науково-педагогічного складу Інституту входять 9 докторів наук, 24 кандидати наук, 2 заслужених працівника освіти України, 1 заслужений діяч науки і техніки. 

 

Сьогодення

Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів займають особливе місце в системі навчання фахівців для СБ України. В умовах динамічних змін викликів і загроз національній безпеці, модернізації та реформування законодавчої бази, розвитку техніки та технологій саме тут співробітники СБ України набувають знання, вміння та навички, які дозволяють вирішувати складні завдання оперативно-службової діяльності СБ України.

 

В Інституті ведеться цілеспрямована робота із забезпечення якісного навчального процесу та виховання слухачів. Головною метою цієї діяльності є здійснення успішної професійної підготовки в галузі забезпечення державної безпеки України, змістової та психологічної готовності до вирішення конкретних оперативних завдань, розвиток патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності за доручену ділянку оперативно-службової діяльності.

 

З метою поглиблення прикладної спрямованості навчально-виховного процесу на потоках перепідготовки та підвищення кваліфікації до проведення занять залучаються найбільш досвідчені практичні співробітники СБ України. Активно використовується досвід проведення практик, стажувань та навчальних занять в органах та підрозділах СБ України. З метою організації передачі передового досвіду оперативно-службової діяльності постійно відбувається залучення слухачів потоків підвищення кваліфікації керівного складу підрозділів СБ України до проведення занять на потоках перепідготовки оперативних співробітників. Крім того, слухачі Інституту залучаються до участі в круглих столах, конференціях, оперативних навчаннях, проведення ігрових навчальних занять тощо. Слід зазначити, що навчальний процес в Інституті має серйозне наукове підґрунтя, науково-педагогічний склад видає монографії, підручники, навчальні та практичні посібники, наукові статті, які розкривають актуальні питання оперативно-службової діяльності та через навчальний процес безпосередньо впроваджуються в практичну діяльність органів і підрозділів СБ України. Тісна взаємодія спеціальних кафедр ННІ ППКК СБ України з практичними підрозділами дозволяє проводити активну роботу з розширення та удосконалення матеріально-технічної бази Інституту – розбудовувати навчальні приміщення та отримувати спеціальні й інші технічні засоби.

 

В Інституті функціонує заочна форма навчання, яка дозволяє співробітникам СБ України та інших силових структур без відриву від служби плідно поєднувати практичну діяльність з підвищенням свого професійного рівня та надбанням нової спеціальності. 

 

ННІ ППКК СБ України постійно знаходиться в процесі самовдосконалення і розвитку. Спираючись на багаті традиції та досвід, науково-педагогічний склад Інституту впевнено дивиться в майбутнє і докладає всіх зусиль для забезпечення СБ України висококваліфікованими, професійно підготовленими співробітниками, відданими інтересам народу та держави.

 

 
14/07/2014 12:44
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua